Samenwerkingsprojecten

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

COPD+
Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):
COPD+ is een publiek privaat samenwerkingsverband wat investeert om een aantal digitale borgproducten te ontwikkelen in in de praktijk te toetsen. De Smart care Assistant voor COPD is een eHealth product bestaande uit een uniek gepatenteerd en gevalideerd bayesiaans analysemodel, draaiend op een smartphone, wat via sensoren voor het eerst exaverbaties bij COPD-patiënten kan voorspellen, zonder tussenkomst van een arts. Hiernaast wordt doorgeïnvesteerd om dit Bayesiaanse data-analysemodel verder te ontwikkelen tot een experts diagnostisch instrument voor COPD behandelaars, wat kan leiden tot meer interactief gekozen behandelmethoden, reductie van complicaties en een vermindering van ziekenhuisopnamen.

Het project COPD+ is een samenwerkingsproject tussen Apss4Air, Topicus, Radboud Universiteit en RadboudUMC.

Topicus