Kanta voor dubbele medicatiecontrole

Kanta voor dubbele medicatiecontrole

Dubbele controles zijn voor bepaalde medicatie noodzakelijk vanuit de richtlijnen voor medicatieveiligheid. Dit houdt in dat door meer dan één persoon gecontroleerd moet worden dat het juiste medicijn op de juiste wijze aan de juiste persoon wordt toegediend.

De invulling van deze dubbele controle kan in de thuiszorg op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door met twee zorgverleners tegelijk op pad te gaan, of door de patiënt zelf als één van de controleurs te bestempelen.

Kanta biedt nieuwe mogelijkheden als het gaat om de dubbele medicatiecontrole waarbij aandacht is voor efficiëntie, kwaliteit en borging van de controle. Een manier waarop Kanta wordt ingezet is door het aanmaken van een groepsgesprek waaraan thuiszorgmedewerkers deelnemen. Deze groep wordt enkel gebruikt voor het verzorgen van dubbele medicatiecontroles. Bij het uitvoeren van een dubbele medicatiecontrole worden een aantal foto’s van de te nemen handeling gemaakt, afhankelijk van het gebruikte protocol in de instelling. Vaak betreft dit foto’s van in ieder geval:

  • De patiënt
  • Het identiteitsbewijs van de patiënt
  • De medicatieopdracht
  • Middel van de oplossing
  • Sticker en ampul

Gebruikers in het groepsgesprek krijgen een bepaalde tijd om te bevestigen dat deze medicatie toegediend kan worden. Kanta biedt ook de mogelijkheid om één verantwoordelijke in de groep als achterwacht in te zetten als niemand in de groep tijdig reageert, bijvoorbeeld een medewerker van een zorgcentrale. Op deze manier voorkomt Kanta dat er veel kostbare zorgtijd verloren gaat als thuiszorgmedewerkers bijvoorbeeld met zijn tweeën op pad gaan. Ook komt de verantwoordelijkheid zelf ook niet bij de patiënt te liggen.

Wil je meer informatie over Kanta?
Topicus